วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล ลำดับที่ 5 จากทีมเข้าแข่งขันจำนวนทั้งหมด 42 ทีม