วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเซียน (ASEAN day) โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดง การเดินพาเหรอ การให้ความรู้ และตอบคำถามชิงรางวัล