Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาเซียน (ASEAN day)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเซียน (ASEAN day) โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดง การเดินพาเหรอ การให้ความรู้ และตอบคำถามชิงรางวัล

%d bloggers like this: