วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักกับองค์กรอื่นในชุมชน บริจาคเงินถวายวัดโพธิ์งาม หมู่ 1 บ้านคำบ่อ ตำบลโคกสว่าง ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563