วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ “นายรัฐภูมิ ผินตะลาการ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร