Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแก่ผู้ฝึกสอนและนักเรียนห้องเรียนกีฬา ( Football Excellence Program) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 โดย ดร. หนึ่งฤทัย สระทองเวียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: