Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเพื่อจัดหาทุนการศึกษาและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟปัตตาเวีย จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: