Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนฟุตบอล (Football Excellence Program) ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: