ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร (เฉพาะนักเรียนใหม่)
(ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 เมษายน 2564)
 
ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนสมัคร ดังนี้
1. E-mail เพื่อใช้ในการสมัครเรียน และรับข้อความยืนยันการสมัคร
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
3. หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
4. ภาพหรือไฟล์ ปพ.1 ฉบับจริง ที่มองเห็นผลการเรียนชัดเจน เพื่ออัปโหลดเข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
  เมื่อส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าตรวจสอบ Email ยืนยันการรับสมัครจากทางโรงเรียน
  
กรณี “ไม่ได้รับ Email” อาจะเกิดจากการสมัครพร้อมกันหลายท่าน แต่ทางโรงเรียนได้ข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ inbox สอบถามผ่านเพจโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลได้ค่ะ
  
ขั้นตอนการอัปโหลดรูป ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียน) ฉบับจริงที่มีผลการเรียนครบ 6 เทอม เกรดเฉลี่ย และมีลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน ให้บันทึกภาพ เก็บไว้ใน แกลอรี่ของเครื่องมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อน ค่อยอัปโหลดลงในฟอร์ม เพื่อป้องกันการค้าง และรูปไม่ขึ้นเวลาดำเนินการ “ไม่แนะนำให้ถ่ายขณะดำเนินการ กรอกฟอร์ม”