สามารถเข้าดูรูปภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ช่วงเช้า >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5753718904668427
ช่วงบ่าย >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5754338111273173

มัธยมศึกษาปีที่ 4 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5759528747420776