กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564

⏰ ขอให้นักเรียนมารอก่อนกำหนดการดังกล่าว 30 นาที พร้อมกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์
https://sites.google.com/ppw.ac.th/vaccine/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87

📌 สามารถดาวน์โหลดแบบคัดกรองก่อนรับบริการได้ที่นี่
shorturl.at/wRVX4 เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ นักเรียนสามารถปริ้นและกรอกแบบคัดกรองมาก่อนเพื่อยื่นที่จุดคัดกรอง (หากไม่สะดวกปริ้นเอง สามารถรับเอกสารได้ที่จุดคัดกรอง)

‼ นำบัตรประชาชนตัวจริง และผู้ปกครองมาเพื่อเซ็นยินยอมการเข้ารับวัคซีน ‼

📌 สามารถดาวน์โหลดแบบคัดกรองก่อนรับบริการได้ที่นี่ shorturl.at/wRVX4 เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ นักเรียนสามารถปริ้นและกรอกแบบคัดกรองมาก่อนเพื่อยื่นที่จุดคัดกรอง (หากไม่สะดวกปริ้นเอง สามารถรับเอกสารได้ที่จุดคัดกรอง)