ประกาศผลการเรียน 1/2564 ทางเว็บไซต์
หรือสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนได้

— ในปีนี้โรงเรียนงดการปิดประกาศที่บอร์ดกลาง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงไม่คลี่คลาย —

📌สามารถดูเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักได้ที่ เพจ งานทะเบียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

📌
สำหรับนักเรียน ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการดังนี้
1.รับใบยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ลิ้นชัก หน้าห้องทะเบียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564
2.นำคำร้องไปยื่นเพื่อขอแก้ผลการเรียน กับครูประจำวิชา ในวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564
*** ถ้าเปิดเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนหรือมีการแจ้งเรียน ออนไลน์ จะประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ในลำดับต่อไป ***