📣ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
⚠ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง
————–
ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต ม.1 และ ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2565
ห้องเรียนกีฬาฟุตบอล ม.1 คัดเลือกภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม
ห้องเรียนปกติ ไม่มีการสอบคัดห้องเรียน (ตามประกาศใต้โพสต์) ให้เตรียมหลักฐานและชำระค่าเทอมในวันมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2565
(รายละเอียดวันเวลาสถานที่ของการมอบตัวและรายละเอียดค่าเทอมจะประกาศแจ้งอีกครั้ง)
————–
รายชื่อ ม.1
ห้องเรียนปกติ >>https://drive.google.com/file/d/1qFgnuI2kaokJKrGQjdjSrxNE4Csw72Or/view?usp=sharing
ห้องเรียนกีฬาฟุตบอล (FEP) >>https://drive.google.com/file/d/1wpbVKbKjAJKnJI32F4qfJkbkjWfWHQRo/view?usp=sharing
ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต (Gifted) >>https://drive.google.com/file/d/1Q11aZTX4g9wmE0Uc-yJ3OPLSEwVXtSyy/view?usp=sharing
—————
รายชื่อ ม.4
แผนการเรียนวิทย์คณิต >>https://drive.google.com/file/d/1ETD8g0JXQgyzbUfx3-ssUI59of-sdSWD/view?usp=sharing
แผนการเรียนวิทย์คณิต (เตรียมวิศวะ) >>https://drive.google.com/file/d/1ilQ8djqHDpi2RUfid3vQW0bXTcyJavPN/view?usp=sharing
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษฯ >>https://drive.google.com/file/d/14xvpzuZgK15IVbs3OwM8nfR2a5f9nzIH/view?usp=sharing
แผนการเรียนอังกฤษ-ธุรกิจ >>https://drive.google.com/file/d/1d3uNGp_Wdvg958p99YoXK9KbRKU2WmqG/view?usp=sharing
แผนการเรียนภาษา >>https://drive.google.com/file/d/1T493_PsXoJtHvP_puM4lPgOEstjJmGS4/view?usp=sharing