📣ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ อาคาร 5 อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
📌เอกสารการมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
2. เงินระดมทรัพยากร
ม.1 จำนวน 5,655 บาท
ม.4 จำนวน 6,155 บาท
⚠️หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองถัดไป⚠️
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูสนั่น 095-660-1549