ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตามลิงค์ >>

https://drive.google.com/drive/folders/1Le7xBnv8w0K-J1Qx7SoxyNsZ6I9_rvRq?usp=sharing