ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นวันมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้กำหนดให้วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นวันมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...