Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทมีเดียร์คิดส์ มอบทุนโครงการทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ให้กับนักเรียน

บริษัทมีเดียร์คิดส์ มอบทุนโครงการทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละระดับชั้นจำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563