Categories
Uncategorized

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

Categories
Uncategorized

ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

Categories
Uncategorized

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ สพม.27 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์

Categories
Uncategorized

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นวันมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ คณะผู้บริหารนำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร, นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, นายอรรถกร ภูพวก ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมรกต ทัพจันทร์ ครูกลุ่มงานทะเบียน ได้ชี้แจงกระบวนการและทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัวในวันนี้ โดยกำหนดการในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน 4/1-4/4 และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน 4/7-4/9 หลังจากนักเรียนดำเนินการมอบตัวแล้ว นักเรียนจะนำหลักฐานไปยื่นต่อกลุ่มงานพัสดุเพื่อวัดขนาดตัวสำหรับการจัดซื้อชุดพละ ชุดคณะสี หลังจากนั้นจึงไปยังจุดรับกระเป๋านักเรียน และรับสมุดต่อไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้กำหนดให้วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นวันมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ คณะผู้บริหารนำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร, นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, นายอรรถกร ภูพวก ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมรกต ทัพจันทร์ ครูกลุ่มงานทะเบียน ได้ชี้แจงกระบวนการและทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัวในวันนี้ โดยกำหนดการในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน 1/1-1/5 และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน 1/6-1/9 หลังจากนักเรียนดำเนินการมอบตัวแล้ว นักเรียนจะนำหลักฐานไปยื่นต่อกลุ่มงานพัสดุเพื่อวัดขนาดตัวสำหรับการจัดซื้อชุดพละ ชุดคณะสี หลังจากนั้นจึงไปยังจุดรับกระเป๋านักเรียน และรับสมุดต่อไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมพนมไพรแดนมฤค 

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน กองทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน กองทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการชำระเงินการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4