Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565⚠ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง————–ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต ม.1 และ ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2565ห้องเรียนกีฬาฟุตบอล ม.1 คัดเลือกภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคมห้องเรียนปกติ ไม่มีการสอบคัดห้องเรียน (ตามประกาศใต้โพสต์) ให้เตรียมหลักฐานและชำระค่าเทอมในวันมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2565(รายละเอียดวันเวลาสถานที่ของการมอบตัวและรายละเอียดค่าเทอมจะประกาศแจ้งอีกครั้ง)————–รายชื่อ ม.1ห้องเรียนปกติ >>https://drive.google.com/file/d/1qFgnuI2kaokJKrGQjdjSrxNE4Csw72Or/view?usp=sharingห้องเรียนกีฬาฟุตบอล (FEP) >>https://drive.google.com/file/d/1wpbVKbKjAJKnJI32F4qfJkbkjWfWHQRo/view?usp=sharingห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต (Gifted) >>https://drive.google.com/file/d/1Q11aZTX4g9wmE0Uc-yJ3OPLSEwVXtSyy/view?usp=sharing—————รายชื่อ ม.4 แผนการเรียนวิทย์คณิต >>https://drive.google.com/file/d/1ETD8g0JXQgyzbUfx3-ssUI59of-sdSWD/view?usp=sharingแผนการเรียนวิทย์คณิต (เตรียมวิศวะ) >>https://drive.google.com/file/d/1ilQ8djqHDpi2RUfid3vQW0bXTcyJavPN/view?usp=sharingแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษฯ >>https://drive.google.com/file/d/14xvpzuZgK15IVbs3OwM8nfR2a5f9nzIH/view?usp=sharingแผนการเรียนอังกฤษ-ธุรกิจ >>https://drive.google.com/file/d/1d3uNGp_Wdvg958p99YoXK9KbRKU2WmqG/view?usp=sharingแผนการเรียนภาษา >>https://drive.google.com/file/d/1T493_PsXoJtHvP_puM4lPgOEstjJmGS4/view?usp=sharing