Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ “นายรัฐภูมิ ผินตะลาการ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ ปี 2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Gifted Program) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 ณ อาคาร 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยสภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก และรณรงค์การลดใช้พลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักถึงอันตรายของการใช้พลาสติกให้แก่่เยาวชนรุ่นใหม่  https://youtu.be/kkM6kVVS98Y

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาเซียน (ASEAN day)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเซียน (ASEAN day) โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดง การเดินพาเหรอ การให้ความรู้ และตอบคำถามชิงรางวัล

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าภาพหลักกับองค์กรอื่นในชุมชน บริจาคเงินถวายวัดโพธิ์งามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักกับองค์กรอื่นในชุมชน บริจาคเงินถวายวัดโพธิ์งาม หมู่ 1 บ้านคำบ่อ ตำบลโคกสว่าง ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล ลำดับที่ 5 จากทีมเข้าแข่งขันจำนวนทั้งหมด 42 ทีม

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ เพื่อดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหา และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา