Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 และแจกข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร (เฉพาะนักเรียนใหม่)(ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 เมษายน 2564)—>> http://bit.ly/ppwenroll64–>> https://ppw.ac.th/ ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนสมัคร ดังนี้ 1. E-mail เพื่อใช้ในการสมัครเรียน และรับข้อความยืนยันการสมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 3. หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 4. ภาพหรือไฟล์ ปพ.1 ฉบับจริง ที่มองเห็นผลการเรียนชัดเจน เพื่ออัปโหลดเข้าสู่ระบบรับสมัคร   เมื่อส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าตรวจสอบ Email ยืนยันการรับสมัครจากทางโรงเรียน   กรณี “ไม่ได้รับ Email” อาจะเกิดจากการสมัครพร้อมกันหลายท่าน แต่ทางโรงเรียนได้ข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ inbox สอบถามผ่านเพจโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลได้ค่ะ   ขั้นตอนการอัปโหลดรูป ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียน) ฉบับจริงที่มีผลการเรียนครบ 6 เทอม เกรดเฉลี่ย และมีลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน ให้บันทึกภาพ เก็บไว้ใน แกลอรี่ของเครื่องมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อน […]

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 และแจกข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563

  เข้าดูผลการทดสอบที่ Link นี้http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนฟุตบอล (Football Excellence Program) ประจำปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ทุนเสมอภาค 2/2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการชำระเงินการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Gifted Program นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรายการแข่งขันการทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์