Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

(31/10/66) รายละเอียดการชำระเงินการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการชำระเงินการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. ห้องเรียนปกติ (ม.1-6) จำนวน 600 บาท 2. ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล จำนวน 3,600 บาท 3. ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต Gifted (ม.1-3) จำนวน 3,725 บาท 4. ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต Gifted (ม.4-6) จำนวน 4,225 บาท

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานประเพณีวันออกพรรษา (วันไหลเรือไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานประเพณีวันออกพรรษา (วันไหลเรือไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามท่าเรือดอนกอก องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตั้งขบวนแห่งที่ ซอย 2 บ้านท่าสะอาด ประกอบด้วย ขบวนเรือไฟสวยงาม ขบวนนางรำ พร้อมคณะกลองยาว

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมรับทราบ หารือข้อตกลงในการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอนุสรณ์ ทาสระคู เป็นประธานในพิธี มอบเกีบรติบัตร “ครูดี ไม่มีวันลา” มอบของขวัญเป็นกำลังใจแก่บุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2566 และมอบนโยบายการบริหารการศึกษาร่วมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1) วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนลงเวลาปฏิบัติงานพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565)

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565) ณ ห้องพัสดุ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวเเทนชมรม การประกวดการนำเสนอการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 สอวน.

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หลังจากได้เข้าอบรมค่ายที่ 1 และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายที่ 2 จากนักเรียน 73 คน คัดเลือกรับ 30 คน  จากนี้นักเรียนจะได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิก สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-25 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะได้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์และตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

📣ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ อาคาร 5 อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเอกสารการมอบตัว1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา2. เงินระดมทรัพยากรม.1 จำนวน 5,655 บาทม.4 จำนวน 6,155 บาทหากนักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองถัดไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูสนั่น 095-660-1549

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 ของผู้บริหารสถานศึกษา

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ 📌สอบวันที่ 25 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) ***นำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตนมายืนยันการเข้าสอบ***  📌ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565  📌มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) https://drive.google.com/file/d/18h_lhXJ977IPRCKJzAVaipjD_gvmwhkl/view?usp=sharing