Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/GmUAHPCYbmcWXhAm7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/Vu3pxngEKvjVzKKY7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://forms.gle/ak3QSTKVizYNo2C1A🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/diqjF378boKdS2QH9🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5https://forms.gle/4bQ9dFUHWbhQJKFu6🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6https://forms.gle/TFVtSLdGtRxL41659

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกำหนดแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการรูปแบบผสมผสาน

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันที่ 26-30 ก.ค. 64 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน) และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64

ประกาศ วันที่ 26-30 ก.ค. 64 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน) และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไปปรับเวลาเรียน (ภาคบ่าย)คาบที่ 3 12.30-13.30 น.คาบที่ 4 14.00-15.00 น.

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ‼️❌ เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬา สนามฟุตบอล อาคารโดม 46 ปี ในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม ❌

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับระบบการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าดูรูปภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงเช้า >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5753718904668427ช่วงบ่าย >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5754338111273173 มัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5759528747420776

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน)