Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วิทยากรผู้ให้การอบรม ได้แก่ นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นักเรียน ม.1-6 ฉีดวัคซีน Pfizer

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ⏰ ขอให้นักเรียนมารอก่อนกำหนดการดังกล่าว 30 นาที พร้อมกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/ppw.ac.th/vaccine/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87 📌 สามารถดาวน์โหลดแบบคัดกรองก่อนรับบริการได้ที่นี่ shorturl.at/wRVX4 เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ นักเรียนสามารถปริ้นและกรอกแบบคัดกรองมาก่อนเพื่อยื่นที่จุดคัดกรอง (หากไม่สะดวกปริ้นเอง สามารถรับเอกสารได้ที่จุดคัดกรอง) ‼ นำบัตรประชาชนตัวจริง และผู้ปกครองมาเพื่อเซ็นยินยอมการเข้ารับวัคซีน ‼ 📌 สามารถดาวน์โหลดแบบคัดกรองก่อนรับบริการได้ที่นี่ shorturl.at/wRVX4 เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ นักเรียนสามารถปริ้นและกรอกแบบคัดกรองมาก่อนเพื่อยื่นที่จุดคัดกรอง (หากไม่สะดวกปริ้นเอง สามารถรับเอกสารได้ที่จุดคัดกรอง)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน 1/2564 ทางเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxหรือสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนได้ — ในปีนี้โรงเรียนงดการปิดประกาศที่บอร์ดกลาง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงไม่คลี่คลาย —สามารถดูเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักได้ที่ เพจ งานทะเบียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารสำหรับนักเรียน ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการดังนี้1.รับใบยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ลิ้นชัก หน้าห้องทะเบียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 25642.นำคำร้องไปยื่นเพื่อขอแก้ผลการเรียน กับครูประจำวิชา ในวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564*** ถ้าเปิดเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนหรือมีการแจ้งเรียน ออนไลน์ จะประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ในลำดับต่อไป ***

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภท กรีฑา มีดังนี้ 18 ปีชาย จิรพงศ์ ฉัตตะนัน -พุ่งแหลน เหรียญเงิน เบญจมิน ทำพนม -วิ่ง800ม. เหรียญเงิน -กระโดดไกล เหรียญทองเเดง อดิศร อ่อนณะนัย -วิ่ง5,000ม. เหรียญทองแดง 18 ปีหญิง น.ส.ปนัดดา แสนคาร -วิ่ง 100 เมตร เหรียญทอง -วิ่ง 200 เมตร เหรียญทอง -กระโดดไกล เหรียญทอง -ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทอง -ขว้างจักร เหรียญทอง -พุ่งแหลน เหรียญทองแดง น.ส.เมธาวดี กอศรี -ขว้างจักร เหรียญเงิน -ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทองแดง 16 ปีหญิง น.ส.อนันตญา สิงหาทอล -วิ่ง 100 ม. เหรียญทองแดง -วิ่ง 200ม. […]

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/GmUAHPCYbmcWXhAm7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/Vu3pxngEKvjVzKKY7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://forms.gle/ak3QSTKVizYNo2C1A🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/diqjF378boKdS2QH9🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5https://forms.gle/4bQ9dFUHWbhQJKFu6🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6https://forms.gle/TFVtSLdGtRxL41659

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกำหนดแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการรูปแบบผสมผสาน

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันที่ 26-30 ก.ค. 64 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน) และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64

ประกาศ วันที่ 26-30 ก.ค. 64 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน) และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไปปรับเวลาเรียน (ภาคบ่าย)คาบที่ 3 12.30-13.30 น.คาบที่ 4 14.00-15.00 น.

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ‼️❌ เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬา สนามฟุตบอล อาคารโดม 46 ปี ในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม ❌