Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน 1/2564 ทางเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxหรือสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนได้ — ในปีนี้โรงเรียนงดการปิดประกาศที่บอร์ดกลาง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงไม่คลี่คลาย —สามารถดูเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักได้ที่ เพจ งานทะเบียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารสำหรับนักเรียน ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการดังนี้1.รับใบยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ลิ้นชัก หน้าห้องทะเบียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 25642.นำคำร้องไปยื่นเพื่อขอแก้ผลการเรียน กับครูประจำวิชา ในวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564*** ถ้าเปิดเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนหรือมีการแจ้งเรียน ออนไลน์ จะประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ในลำดับต่อไป ***

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภท กรีฑา มีดังนี้ 18 ปีชาย จิรพงศ์ ฉัตตะนัน -พุ่งแหลน เหรียญเงิน เบญจมิน ทำพนม -วิ่ง800ม. เหรียญเงิน -กระโดดไกล เหรียญทองเเดง อดิศร อ่อนณะนัย -วิ่ง5,000ม. เหรียญทองแดง 18 ปีหญิง น.ส.ปนัดดา แสนคาร -วิ่ง 100 เมตร เหรียญทอง -วิ่ง 200 เมตร เหรียญทอง -กระโดดไกล เหรียญทอง -ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทอง -ขว้างจักร เหรียญทอง -พุ่งแหลน เหรียญทองแดง น.ส.เมธาวดี กอศรี -ขว้างจักร เหรียญเงิน -ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทองแดง 16 ปีหญิง น.ส.อนันตญา สิงหาทอล -วิ่ง 100 ม. เหรียญทองแดง -วิ่ง 200ม. […]

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/GmUAHPCYbmcWXhAm7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/Vu3pxngEKvjVzKKY7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://forms.gle/ak3QSTKVizYNo2C1A🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/diqjF378boKdS2QH9🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5https://forms.gle/4bQ9dFUHWbhQJKFu6🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6https://forms.gle/TFVtSLdGtRxL41659

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกำหนดแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการรูปแบบผสมผสาน

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันที่ 26-30 ก.ค. 64 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน) และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64

ประกาศ วันที่ 26-30 ก.ค. 64 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน) และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไปปรับเวลาเรียน (ภาคบ่าย)คาบที่ 3 12.30-13.30 น.คาบที่ 4 14.00-15.00 น.

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ‼️❌ เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬา สนามฟุตบอล อาคารโดม 46 ปี ในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม ❌

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับระบบการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าดูรูปภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงเช้า >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5753718904668427ช่วงบ่าย >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5754338111273173 มัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5759528747420776