Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 สอวน.

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หลังจากได้เข้าอบรมค่ายที่ 1 และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายที่ 2 จากนักเรียน 73 คน คัดเลือกรับ 30 คน  จากนี้นักเรียนจะได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิก สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-25 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะได้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์และตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

Categories
ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตามลิงค์ >> https://drive.google.com/drive/folders/1Le7xBnv8w0K-J1Qx7SoxyNsZ6I9_rvRq?usp=sharing

Categories
ข่าววิชาการ

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ณ อาคาร 46 ปี (โดม)—————–ภาคเช้า (ม.3)09.00-10.00 น. ม.3/1-3/410.05-11.00 น. ม.3/5-3/711.05-12.00 น. ม.3/8-3/10ภาคบ่าย (ม.6)13.00-14.00 น. ม.6/1-6/314.05-15.00 น. ม.6/4-6/615.05-16.00 น. ม.6/7-6/8—————–กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้นกรณีไม่ได้มารับด้วยตนเองให้ผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะมารับแทน ไม่ให้เพื่อนรับแทน

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

📣ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ อาคาร 5 อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเอกสารการมอบตัว1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา2. เงินระดมทรัพยากรม.1 จำนวน 5,655 บาทม.4 จำนวน 6,155 บาทหากนักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองถัดไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูสนั่น 095-660-1549

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ 📌สอบวันที่ 25 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) ***นำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตนมายืนยันการเข้าสอบ***  📌ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565  📌มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) https://drive.google.com/file/d/18h_lhXJ977IPRCKJzAVaipjD_gvmwhkl/view?usp=sharing

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565⚠ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง————–ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต ม.1 และ ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2565ห้องเรียนกีฬาฟุตบอล ม.1 คัดเลือกภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคมห้องเรียนปกติ ไม่มีการสอบคัดห้องเรียน (ตามประกาศใต้โพสต์) ให้เตรียมหลักฐานและชำระค่าเทอมในวันมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2565(รายละเอียดวันเวลาสถานที่ของการมอบตัวและรายละเอียดค่าเทอมจะประกาศแจ้งอีกครั้ง)————–รายชื่อ ม.1ห้องเรียนปกติ >>https://drive.google.com/file/d/1qFgnuI2kaokJKrGQjdjSrxNE4Csw72Or/view?usp=sharingห้องเรียนกีฬาฟุตบอล (FEP) >>https://drive.google.com/file/d/1wpbVKbKjAJKnJI32F4qfJkbkjWfWHQRo/view?usp=sharingห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต (Gifted) >>https://drive.google.com/file/d/1Q11aZTX4g9wmE0Uc-yJ3OPLSEwVXtSyy/view?usp=sharing—————รายชื่อ ม.4 แผนการเรียนวิทย์คณิต >>https://drive.google.com/file/d/1ETD8g0JXQgyzbUfx3-ssUI59of-sdSWD/view?usp=sharingแผนการเรียนวิทย์คณิต (เตรียมวิศวะ) >>https://drive.google.com/file/d/1ilQ8djqHDpi2RUfid3vQW0bXTcyJavPN/view?usp=sharingแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษฯ >>https://drive.google.com/file/d/14xvpzuZgK15IVbs3OwM8nfR2a5f9nzIH/view?usp=sharingแผนการเรียนอังกฤษ-ธุรกิจ >>https://drive.google.com/file/d/1d3uNGp_Wdvg958p99YoXK9KbRKU2WmqG/view?usp=sharingแผนการเรียนภาษา >>https://drive.google.com/file/d/1T493_PsXoJtHvP_puM4lPgOEstjJmGS4/view?usp=sharing

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกอบ : แจ้งแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 ม.ค. 2565)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน 1/2564 ทางเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxหรือสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนได้ — ในปีนี้โรงเรียนงดการปิดประกาศที่บอร์ดกลาง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงไม่คลี่คลาย —สามารถดูเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักได้ที่ เพจ งานทะเบียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารสำหรับนักเรียน ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการดังนี้1.รับใบยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ลิ้นชัก หน้าห้องทะเบียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 25642.นำคำร้องไปยื่นเพื่อขอแก้ผลการเรียน กับครูประจำวิชา ในวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564*** ถ้าเปิดเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนหรือมีการแจ้งเรียน ออนไลน์ จะประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ในลำดับต่อไป ***

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/GmUAHPCYbmcWXhAm7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/Vu3pxngEKvjVzKKY7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://forms.gle/ak3QSTKVizYNo2C1A🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/diqjF378boKdS2QH9🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5https://forms.gle/4bQ9dFUHWbhQJKFu6🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6https://forms.gle/TFVtSLdGtRxL41659

Categories
ข่าววิชาการ

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 และแจกข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์